_MG_6265_edited.png

Re-integratie coaching

Na een periode van ziekteverzuim en herstel, is het van belang dat een werknemer stapsgewijs weer terugkeert op de werkvloer. Dit is een proces en gaat niet van de één op de andere dag. Goede ondersteuning en begeleiding is hierbij onmisbaar.

Aanpak

Het is van belang dat de terugkeer op de werkvloer zorgvuldig wordt aangepakt. Samen met de werknemer stelt Monique een plan op waarop concreet is gemaakt hoe de terugkeer binnen het bedrijf zal verlopen. Inhoudelijk gaat het om de dagen, de tijdsduur en het tijdsbestek welke dit proces in beslag zal nemen. Dit plan zal met de werkgever gecommuniceerd worden.

Op persoonlijk niveau zal de werknemer naar behoefte begeleiding en coaching nodig hebben. Om u als werkgever te ontzorgen, neemt Monique deze zorg geheel van u over.

Na het intakegesprek stelt Monique samen met de werknemer doelvragen op, zodat er resultaatgericht gewerkt kan worden tijdens het proces.

Wat levert het op voor de werknemer

  • Je voelt je energieker

  • Je voelt je mentaal sterker

  • Je hebt meer zelfvertrouwen

  • Je hebt meer grip op je werkzaamheden

  • Je hebt een duidelijk doel voor ogen en doet succeservaring op, omdat het doel opgedeeld is in subdoelen

  • Je hebt bruikbare handvatten om de balans tussen werk en privé te behouden

Wat levert het op voor de werkgever:

  • De medewerker werkt proactief mee aan re-integratie door zelf een re-integratieschema op te stellen en deze voor te leggen aan de leidinggevende of bedrijfsarts.

  • De verwachting is dat met de gerichte inzet van bedrijfscoaching de re-integratie van uw medewerkers aanzienlijk wordt versneld.

  • De werkgever wordt ontzorgd, waardoor de focus kan blijven liggen op de voortgang en groei van het bedrijf.