top of page

EMDR-Therapie

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. EMDR-therapie helpt deze gebeurtenissen te verwerken, zodat ze het dagelijks leven minder of niet meer zullen beïnvloeden.

EMDR wordt onder andere toegepast bij:

 • Burn-out

 • Depressie

 • Paniekaanvallen

 • Weinig zelfvertrouwen

 • Woede-uitbarstingen

 • Nachtmerries

 • Angsten en fobieën

 • Rijangst

 • Vliegangst

 • Straatvrees

 • Sociale angst

 • Spinnenangst

 • Waterangst

 • Relatie problemen

 • Pestverleden-heden

 • Overval-inbraak

Het doel van EMDR is oude ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen te verwerken, met als doel daarmee de klachten te verminderen of zelfs helemaal te laten verdwijnen. ​

Wat is EMDR?

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization en Reprocessing’. Dit betekent: Door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken. Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd.

 

Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis.

 

Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Wanneer EMDR?

Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondlopen met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waar deze gevoelens door veroorzaakt worden. Met behulp van EMDR-therapie kan de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en verwerkt. Ook diverse lichamelijke klachten die geen aanwijsbare oorzaak hebben, kunnen worden behandeld.

Hoe werkt EMDR?

Aan het begin van de therapie wordt besproken wat de oorzaak van de klachten zijn. Vervolgens brengen we individuele leefomstandigheden en omgevingsfactoren in kaart. Naast de hulpvraag, bespreken we ook het gewenste doel van de behandelingen. Indien blijkt dat EMDR de meest geschikte behandelmethode is, zal uitleg gegeven worden over de procedure en mogelijke reacties op de EMDR-behandeling:

 

Door het naar boven halen van de lading van een nare gebeurtenis, in combinatie met het links en rechts stimuleren van de hersenen, komt het eigen verwerkingssysteem weer op gang. Het stimuleren van beide hersenhelften, gebeurd door middel van oogbewegingen, tikken op de knieën en via het gehoor.

Effect van EMDR

Na afloop van de EMDR sessie kan de cliënt zich heel prettig en energiek voelen. Het kan ook gebeuren dat de cliënt erg moe wordt of hoofdpijn krijgt. In sommige gevallen kunnen er nieuwe, heftige beelden of gevoelens naar boven komen. Dit zijn normale reacties tijdens het verwerkingsproces. Het betekent dat het brein optimaal bezig is.

Dus een goed teken!

 

EMDR zal ervoor zorgen dat de spanning, de psychische lading, die gekoppeld is aan de nare ervaring, vermindert en vaak zelfs helemaal verdwijnt. Dat maakt het daarom makkelijker om aan de oude ervaring terug te denken, zonder weer in de ‘oude’ emotie terug te vallen.

 

Tijdens een EMDR-sessie gebeurt het vaak dat er nieuwe inzichten ontstaan, waardoor er op een heel andere manier naar de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis wordt gekeken.

Wil je weten over wat EMDR voor jou persoonlijk kan betekenen?

Jouw therapeut

Monique Postma is EMDR-Practicioner en zij behandeld enkelvoudige ptss klachten. Om de professionaliteit en kwaliteit te waarborgen,  is zij aangesloten bij de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland. Zij voldoet aan de door hen opgestelde kwaliteitseisen. Jaarlijks volgt Monique bijscholing bij de bivt.nl.

 

Monique is holistisch opgeleid en ziet uw klachten niet als op zichzelf staand, maar als deel van een groter geheel. Hierdoor verminderen de klachten, vaak zelfs helemaal, en is er over het algemeen een verbetering van de kwaliteit van leven te verwachten.

 

 

Kosten en vergoeding

De kosten van de EMDR-behandeling kunt u opvragen via het contactformulier. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het behandelprogramma geheel of gedeeltelijk binnen de eigen aanvullende verzekering of basisverzekering. Je kunt het beste je verzekering vragen welke regeling voor jou van toepassing is. Werkgevers zijn ook vaak bereid een deel of geheel mee te betalen.

Logo Samenwerkende therapeuten.png
bottom of page